Primaria Şag
sigla sag
Adresa: str. a II-a, nr. 49, Tel: 0256 39 53 68, Fax: 0256 39 53 68, E-mail
 • ALEGERI LOCALE 2016
 • PRIMãRIA
 • CONSILIUL LOCAL
 • INFORMAţII
 • BIROU MEDIU
 • ECONOMIE
 • S.V.S.U. ŞAG

Concursuri

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia."
REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de inspector principal la compartimentul contabilitate
Descarcă detalii aici [*.PDF]
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA 20.02.2018
Descarcă detalii aici [*.PDF]
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA 19.02.2018 - pentru postul de Inspector debutant compartiment stare civila
Descarcă detalii aici [*.PDF]
REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA 19.02.2018 - pentru postul de Inspector debutant compartiment stare civila
Descarcă detalii aici [*.PDF]
REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA 20.02.2018
Descarcă detalii aici [*.PDF]
FISA POSTULUI INSPECTOR PRINCIPAL
Descarcă detalii aici [*.doc]
Fisa postului inspector stare civilă
Descarcă detalii aici [*.docx]
Concurs de recrutare - functie publica - 10.01.2018

Inspector principal I- la compartimentul Contabilitate
Inspector debutant I - la compartimentul Stare civila
Descarcă detalii aici [*.pdf]
biserica
 • Adrese / Telefoane Utile
 • Poliţia 112, 0256-491772
 • Poliţia rutierã 0256-402703
 • Pompieri 112, 0256-434870
 • Salvarea 112
 • SMURD 112
 • Jandarmeria 112, 0256-490990
 • Informaţii Romtelecom 118.932
 • Asistenţã socialã 979
 • Ora exactã 1958
 • Agenţia de Voiaj CFR 0256-491889
 • Informaţii CFR 0256-493806
 • VREMEA
 
 • ultima modificare:     2018-01-11